Unikanie oszustwa

Wyszukiwanie pojazdu w Internecie trwa krótko, jest komfortowe i ma tę zaletę, że w najkrótszym czasie można otrzymać odpowiednie oferty kupna/sprzedaży wymarzonego pojazdu na korzystnych warunkach. Jednak są tzw. czarne owce, wykorzystujące naszą skłonność do korzystania z okazji. W ten sposób powstały niestety siatki oszustów, w które łatwo wpadają niczego nie świadomi i łatwowierni nabywcy i sprzedawcy samochodów.

Można się jednak uchronić przed oszustwem, przestrzegając kilku reguł. Wiele z nich jest tak starych, jak giełda samochodów używanych w Państwa gazecie codziennej. Dla przykładu chodzi tu o zjawiska takie jak: przemilczanie uszkodzeń spowodowanych wskutek wypadku, cofanie liczników, podawanie nieprawidłowych danych dot. liczby właścicieli, fałszowanie dokumentów pojazdu i tak dalej.

Nowe siatki oszustów internetowych można skojarzyć z kilkoma zjawiskami, takimi jak:

  • kradzież danych przy zastosowaniu techniki "phishingu"
  • oszustwa finansowe wykorzystujące formę zapłaty "płatne z góry" (czek, przelew lub Western Union)
  • podawanie numerów telefonów obciążonych obowiązkiem pokrycia wysokich kosztów (0190, 0900, 0180, 0137)

KRADZIEŻ DANYCH

Problem „phishingu“ (od „password“ i „fishing“) pojawia się w ostatnim czasie coraz częściej. Oszuści próbują w ten sposób zdobyć hasła i inne poufne dane użytkowników.

W tym celu rozsyłają w imieniu znanych firm e-maile z prośbą o kliknięcie na podany link, odsyłający adresata do fałszywej strony internetowej. Tam adresat jest proszony o podanie poufnych danych osobowych jak np. nazwa użytkownika i hasło.

Jak można rozpoznać e-maile "phishingowe":

Już w e-mailu adresat jest proszony o wpisanie poufnych danych do formularza lub o otwarcie bezpośredniego hiperłącza. Często fałszywe e-maile zawierają liczne błędy ortograficzne i gramatyczne. Już we wstępie pojawia się informacja o zagrożeniu utratą danych lub rzekomych testach zabezpieczeń.

Jak można ochronić się przed e-mailami "phishingowymi":

  • Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, otrzymując niechciane e-maile, do których odnoszą się wyżej wymienione punkty
  • Nie klikać na bezpośrednie hiperłącze i nie pobierać ani nie otwierać plików w załączniku
  • Nie podawać żadnych poufnych danych

Portal AutoScout24 nigdy nie wysyła do Państwa niezapowiedzianych e-maili, w których mają Państwo otworzyć załącznik lub podać dane!

W przypadku niepewności, czy otrzymany e-mail został faktycznie wysłany przez AutoScout24, czy też otrzymali Państwo fałszywy e-mail w imieniu AutoScout24, należy zwrócić się do naszego Serwisu Klienta.

OSZUSTWA FINANSOWE

1. "Zbyt piękne, żeby było prawdziwe"

Jeśli natkną się Państwo na okazję, odbiegającą znacznie od standardowej ceny rynkowej, należy poddać ją krytycznej ocenie i w razie potrzeby zasięgnąć porady osoby zaufanej. Dla przykładu samochód sportowy, oferowany 20, 30 lub nawet 50% taniej niż wynosi jego wartość rynkowa, powinien być potraktowany z dystansem. Zwłaszcza oferenci internetowi są doskonale rozeznani w wartości swojego pojazdu. Dlatego należy porównać cenę online z innymi, podobnymi ofertami. Prosimy skorzystać z naszego katalogu wartości pojazdów Schwacke, aby określić faktyczną cenę rynkową samochodu.

"Zbyt piękne, żeby było prawdziwe?" - to zazwyczaj prawda!

2. Nigdy nie kupuj bez oględzin

Kupno pojazdu nie jest kwestią zaufania. Jako osoby prywatne nie powinni Państwo nigdy wpłacać zaliczki bez oględzin pojazdu (patrz niżej). Gruntowna kontrola pojazdu i jazda próbna powinny być sprawą oczywistą, ponieważ nie znają Państwo przecież sprzedawcy. Są Państwo przecież gotowi wydać kilkaset lub nawet kilka tysięcy euro na swój pojazd. Należy się więc przekonać, że samochód jest wart tej kwoty. Poza tym są Państwo prawnymi właścicielami pojazdu dopiero wtedy, gdy w Państwa posiadaniu znajdą się dokumenty pojazdu (w oryginale!) oraz wszystkie kluczyki zapłonowe.

3. Nie wpłacaj zaliczek

Każdy poważny handlarz pojazdów potwierdzi Państwu, że zaliczka nie jest konieczna, aby dokonać rezerwacji pojazdu. Nie znają Państwo przecież odbiorcy "zaliczki", a ten po jej otrzymaniu zniknie jak kamfora, a pojazd prawdopodobnie nie istnieje.

4. Gotówka mile widziana

Należy unikać jakichkolwiek obrotów i płatności bezgotówkowych. Przelewy pieniędzy przez Western Union czy MoneyGram nie należą do normalnych operacji płatniczych. Ponieważ Państwo, jako wpłacający, nie mogą bezpośrednio zweryfikować odbiorcy, bank nie daje Państwu w tym względzie żadnych gwarancji. To samo dotyczy płatności czekiem w przypadku przelewów zwrotnych: w Europie otrzymany czek może okazać się oszustwem dopiero po wielu tygodniach. Również w tym przypadku banki nie dają żadnych gwarancji. Należy mieć zaufanie wyłącznie do gotówki.

5. Nigdy bez dokumentów

Podczas zakupu pojazdu powinno się nalegać na okazanie następujących dokumentów:

  • Dowodu osobistego sprzedawcy/właściciela. Należy sprawdzić dane osobowe w dowodzie oraz dokumentach pojazdu, jak również zdjęcie.
  • Dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz książki pojazdu. Należy porównać podany tam numer podwozia z numerem w przedziale silnika.
  • Pisemnej umowy kupna/sprzedaży. Tylko z tym dokumentem będą Państwo mogli podjąć później ewentualne konieczne kroki prawne (hasła Cofanie licznika, Pojazd powypadkowy).

6. Najlepszym serwisem powierniczym są PAŃSTWO sami

Nierzetelni sprzedawcy mogą Państwu proponować skorzystanie z serwisu powierniczego lub nawet zaproponować serwis portalu AutoScout24 - ale: AutoScout24 i MotoScout24 nie oferują serwisu powierniczego!

Nie istnieją również żadne "domy towarowe" AutoScout24i MotoScout24 , jak twierdzi się w niektórych oszukańczych e-mailach.

W portalu AutoScout24 wielu pracowników jest zajętych sprawdzaniem ogłoszeń pod względem wiarygodności. Jednak nie możemy ze stuprocentową pewnością zagwarantować, że żadne niepoważne ogłoszenia nie ukażą się online.

Aby kupno wymarzonego samochodu czy motocykla nie okazało się dla Państwa koszmarem, poniżej jeszcze kilka podstawowych zasad:

Należy dać sobie czas na porównanie cen. Zapłaty należy dokonywać dopiero po przekazaniu kompletnej dokumentacji pojazdu wraz z kluczykami, jak również po zawarciu pisemnej umowy kupna/sprzedaży.

Kontakt

Pomagamy w odpowiedzi na pytania i w rozwiązywaniu problemów.

» E-Mail